หน้าหลัก arrow ภารกิจ/หน้าที่หลัก

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ประวัติจังหวัดชลบุรี
ประวัติกรมที่ดิน
ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
โครงสร้างหน่วยงาน
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สถานที่ตั้งสำนักงาน
ภารกิจ/หน้าที่หลัก
อัตรากำลัง
แผนงานประจำปี
ผลงานในแต่ละเดือน
ข่าวสารอื่นๆ
หน่วยงานในสังกัด
เบอร์โทรศัพท์ในสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

_______________________
ราคาน้ำมันวันนี้


ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ พิมพ์ อีเมล์
ภารกิจของกรมที่ดิน
- ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

1. การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร

2. ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

3. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ

4. การรังวัดและทำแผนที่

5. จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน- ภารกิจตามกฎหมายอื่น

1. การควบคุมการจัดสรรที่ดิน

2. การจดทะเบียนอาคารชุด

3. การควบคุมช่างรังวัดเอกชน

พื้นที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมที่ดิน มีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตจังหวัดชลบุรี และมีการตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและส่วนแยก จำนวน 4 สาขา 1 ส่วนแยก ได้แก่สาขาบางละมุง สาขาศรีราชา สาขาพนัสนิคม สาขาสัตหีบและ ส่วนแยกบ้านบึง ปัจจุบันส่วนแยกบ้านบึงได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ซึ่งแต่ละสำนักงานมีเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ 46 ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3828-5445-6 (โทรสาร. 0-3828-5447 เบอร์ มท.30454, 30532) รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอพานทอง2.
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ตั้งอยู่ที่ 398 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (โทร. 03842 3160-1 โทรสาร. 0-3842-3161)

รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา3.
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (โทร. 0-3831-2632, 0-3831-2212 โทรสาร. 0-3832-4435)

รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาและอำเภอเกาะสีชัง4.
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม ตั้งอยู่ที่ 32/5 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (โทร. 0-3846-2566-7 โทรสาร. 0-3846-2568)

รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์5.
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบชายทะเล อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (โทร. 0-3843-7851 โทรสาร. 0-3843-8535)

รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ6.
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ตั้งอยู่ที่ ถนนชลบุรี-บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี (โทร. 0-3844-3702 โทรสาร. 0-3844-6569)

รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึงและอำเภอหนองใหญ่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ยังไม่ยกเลิกอำนาจนายอำเภอ

1. สำนักงานที่ดินอำเภอพานทอง (โทร. 0-3845-2001)

2. สำนักงานที่ดินอำเภอบ่อทอง (โทร. 0-3821-1409)

3. สำนักงานที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (โทร. 0-3821-9641)

4. สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะสีชัง (โทร. 0-3832-2978)